DISCLAIMER

De website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeŽn, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij LEO Pharma.

LEO Pharma machtigt u delen van deze site voor niet commerciŽle doeleinden te kopiŽren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEO Pharma, verboden.


Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via:
bvtbe@leo-pharma.com

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. LEO Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. LEO Pharma behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.


Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie LEO Pharma geen controle kan uitoefenen. LEO Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

De Gouden en Jonge Leeuw Dermatologieprijs worden ter beschikking gesteld door LEO Pharma conform de CGR richtlijnen voor wetenschappelijke prijzen.

• LEO Pharma stelt verder geen aanvullende sponsorvoorwaarden.
• De benoeming van de winnaars wordt gedaan door een onafhankelijke jury bestaande uit leden die geen binding hebben met LEO Pharma.
• LEO Pharma oefent op geen enkele wijze invloed uit op de nominatie van kandidaten of beoordeling van prestaties.

De bijdrage van LEO Pharma bestaat uit:

• Het ter beschikking stellen van de prijzen, te weten; een trofee, en een geldbedrag (5000,- euro voor de Gouden Leeuw en 2500,- euro voor de Jonge Leeuw). De winnaars mogen deze bedragen inzetten voor een sponsorverzoek conform CGR richtlijnen.
• Facilitaire ondersteuning middels de hosting van de website, op gepaste wijze aandacht besteden aan de prijs en logistieke ondersteuning ten aanzien van nominaties en uitreiking.

©LEO jan 2019 MAT-22316 All LEO trademarks mentioned belong to the LEO group.